Bước 2:  Bạn chỉ cần cuốn tóc theo chiều kim đồng hồ như thế này để tạo ra kiểu tóc búi tròn  

Video HDSD xem tại đây https://youtu.be/AlqMaROQ0PE